blind web  Synsafdeling 
   

Synsafdelingen betjener alle synshandicappede borgere i Aabenraa kommune.

Med synshandicap forstås at man med bedst mulig korrektion ikke opnår en synsstyrke bedre end 6/18 (30%)

Lovgrundlaget er dels Lov om specialundervisning for voksne, Lov om Social service og folkeskoleloven

Borgeren tager kontakt til øjenlæge evt. ved hjælp af pårørende.

Ved henvendelse indhentes der oplysninger fra øjenlæge og/eller optiker. Ud fra disse laves i samarbejde med borgeren en udredning med forslag til foranstaltninger. Denne udredning sker ved indkaldelse til TH eller ved besøg i hjemmet.

I synsafdelingen er der ansat flg. faggrupper: Optiker, Speciallærer og Mobility-instruktører

 • Kontakt os i Synsafdelingen på

tlf. 73 76 60 00

 • Foranstaltningerne kan være

 • Rådgivning og vejledning
  • Synsundersøgelse ved THS´ s optiker
  • Hjælpemiddelafprøvning
  • Afprøvning af kompenserende informationsteknologiske hjælpemidler
  • Specialpædagogisk bistand
  • Kompenserende specialundervisning individuel eller på hold
  • Temadage og kurser for særlige målgrupper
  • Behandling af ansøgning om optik fra lokal optiker
  • Konsulentbistand
 THS Brevtrekant
     

 

 

Besøgsstatestik

Vi har 27 gæster og ingen medlemmer online

Tilmelding til vores nyhedsbrev


© 2020 Copyright WEBConcept